هاست سی پنل حرفه ای ربات تلگرام المان

پکیج دارای منابع اختصاصی میباشد!

هاست حرفه ای ربات تلگرام ۱ گیگ 16 موجود است
 • 1 گیگ SSD NVMe فضا
 • 2 هسته سی پی یو اختصاصی
 • 2 گیگ رم اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • بله وب سرورلایت اسپید کلود لینوکس
 • بله امکان ریدایرکت
 • قابل تغییر ورژن php
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود افزودن دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • آنی تحویل
هاست حرفه ای ربات تلگرام 2 گیگ 14 موجود است
 • 2 گیگ SSD NVMe فضا
 • 2 هسته سی پی یو اختصاصی
 • 2 گیگ رم اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • بله وب سرورلایت اسپید کلود لینوکس
 • بله امکان ریدایرکت
 • قابل تغییر ورژن php
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود افزودن دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • آنی تحویل
هاست حرفه ای ربات تلگرام 3 گیگ 13 موجود است
 • 3 گیگ SSD NVMe فضا
 • 2 هسته سی پی یو اختصاصی
 • 2 گیگ رم اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • بله وب سرورلایت اسپید کلود لینوکس
 • بله امکان ریدایرکت
 • قابل تغییر ورژن php
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود افزودن دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • آنی تحویل
هاست حرفه ای ربات تلگرام 4 گیگ 10 موجود است
 • 4 گیگ SSD NVMe فضا
 • 2 هسته سی پی یو اختصاصی
 • 2 گیگ رم اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • بله وب سرورلایت اسپید کلود لینوکس
 • بله امکان ریدایرکت
 • قابل تغییر ورژن php
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود افزودن دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • آنی تحویل
هاست حرفه ای ربات تلگرام 5 گیگ 5 موجود است
 • 5 گیگ SSD NVMe فضا
 • 2 هسته سی پی یو اختصاصی
 • 2 گیگ رم اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • بله وب سرورلایت اسپید کلود لینوکس
 • بله امکان ریدایرکت
 • قابل تغییر ورژن php
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود افزودن دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • آنی تحویل
هاست حرفه ای ربات تلگرام 10 گیگ 3 موجود است
 • 10 گیگ SSD NVMe فضا
 • 2 هسته سی پی یو اختصاصی
 • 2 گیگ رم اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • بله وب سرورلایت اسپید کلود لینوکس
 • بله امکان ریدایرکت
 • قابل تغییر ورژن php
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود افزودن دامین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود سایر امکانات
 • آنی تحویل